ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Celem Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa jest wprowadzenie procedur postępowania w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w TPV Displays Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Regulamin określa procedury zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w Spółce, podejmowania działań następczych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi. 


Osobą odpowiedzialną za osobiste przyjmowanie zgłoszeń w TPV Displays Polska Sp. z o.o. jest:
Magdalena Rzeczycka-Więckowska
pokój 112 (I piętro)
tel.: 697 250 081 

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAWAPoniżej znajdują się linki do załączników do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa: