CERTYFIKATY

Certyfikat BREEAM

Dla budynków TPV przeprowadziliśmy analizę ryzyka pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych wywołanych zmianą klimatu zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
Rozpoznanie ryzyk i szans jakie powstają w kontekście zmian klimatu pozwala na lepsze przygotowanie budynku i jego otoczenia do zmian na rynku.

Nowe wymagania technologiczne, prawne i społeczne mogą powodować większe nakłady inwestycyjne. Mogą również przyczyniać się do zmian pozytywnych takich jak ograniczenie zużycia energii i wody, redukcja produkowanych odpadów lub pozytywniejsze postrzeganie danego budynku. 

W zakresie ryzyk społecznych, obiekt został oceniony pod kątem narażenia na szereg zagrożeń społecznych. Dla każdego rozpoznanego ryzyka dobrano przykłady realnych działań przekładających się pozytywny wkład w społeczność lokalną.
Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem danych stanowiących potwierdzenie występowania poszczególnych zagrożeń społecznych w otoczeniu obiektu oraz ich nasilenia.
Składają się na niego różnorodne badania zrealizowane przez instytucje publiczne i prywatne na poziomie adekwatnym do skali każdego z problemów: najbliższego otoczenia, dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim.

Systemy zarządzania

TPV Displays Polska Sp. z o.o. posiada Zintegrowany System Zarządzania certyfikowany przez międzynarodową jednostkę British Standards Institution , najstarszą na świecie instytucję, zajmującą się tworzeniem norm i standardów.

W skład systemu wchodzą standardy ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 (System Zarządzania Jakością , System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Certyfikacja potwierdzająca zgodność TPV z wymaganiami w/w standardów po raz pierwszy została przeprowadzona w 2008 r. i jest co rok potwierdzana kolejnymi audytami.

Nr referencyjne certyfikatów : ISO 9001 - FM 572070 , ISO 14001 - EMS 572072, OHSAS 18001 - OHS 572073.

Bezpieczeństwo produktu

Standardy bezpieczeństwa produktu (safety standards) , zgodne z międzynarodowymi wymaganiami potwierdzane są co roku przez jednostki : SGS CEBEC, Intertek BEAB oraz UL (Underwriters Laboratory).

Kodeks etyczny EICC

Stowarzyszenie Producentów Elektroniki (Electronic Industry Citizenship Coalition), do którego należy ponad 100 największych firm branży elektronicznej określiło w 2004 standardy społeczne, środowiskowe oraz etyczne w całym łańcuchu dostaw przemysłu elektronicznego.

Spełnienie wymagań standardu EICC przez TPV Displays Polska zostało potwierdzone w 2015r. przez jednostkę międzynarodową Intertek.