CERTYFIKAT AEO

W lutym 2016 TPVD zaczęło proces przygotowywania się do wystąpienia do Izby Celnej z wnioskiem o pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator) – pozwolenie Upoważnionego Przedsiębiorcy. Upoważniony Przedsiębiorca to przedsiębiorca, którego wiarygodność w kontekście operacji dotyczących spraw celnych uznawana jest przez całą Unię Europejską oraz państwa, które podpisały z UE porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu (m.in. Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone).

Status AEO uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z przywilejów polegających m.in. na łatwiejszym dostępie do uproszczeń celnych i/lub ułatwień w zakresie kontroli związanej z bezpieczeństwem i ochroną. Z punktu widzenia organów celnych Unii, jednym z głównych celów przyznawania przedsiębiorcom statusu AEO jest wzmocnienie międzynarodowego łańcucha dostaw.

Upoważniony Przedsiębiorca AEO oznacza wiarygodnego, zweryfikowanego i wypłacalnego partnera handlowego. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy, których organizacja, infrastruktura, stosowane zabezpieczenia (fizyczne i systemów informatycznych) oraz sytuacja finansowa podlegały wnikliwemu audytowi organu wydającego pozwolenie. Uzyskanie AEO jest więc nie tylko atrybutem wizerunkowym, ale też argumentem przyciągającym klientów – gwarantuje kontakt z pewnym i zaufanym kontrahentem oraz  uproszczenie procedur celnych i handlowych.

TPVD występowało z wnioskiem o pozwolenie AEOF, które obejmuje uproszczenia celne i bezpieczeństwo i ochronę. W związku z tym, przygotowania do złożenia wniosku wymagały pełnego zaangażowania wszystkich działów fabryki w Gorzowie.

Po kilku miesiącach kompletowania wymaganych do Kwestionariusza Samooceny danych, 30 kwietnia 2016 r. TPVD złożyło oficjalny wniosek do Izby Celnej w Rzepinie. Po przyjęciu wniosku Izba Celna rozpoczęła audit, mający na celu zweryfikowanie danych przedstawionych przez TPVD w Kwestionariuszu, oraz ogólną ocenę przedsiębiorcy.

Po bardzo wnikliwym audicie trwającym 6 miesięcy, 31.10 2016r. TPVD uzyskało pozwolenie Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych i bezpieczeństwa i ochrony.
W dniu 28.02.2017 r. miała miejsce oficjalna uroczystość wręczenia pozwolenia oraz pamiątkowej statuetki AEO. W wydarzeniu brała udział delegacja z Izby Celnej w Rzepinie w osobach podkom. Doroty Bielskiej (Koordynujący pracami Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych) i st. rachmistrz Ewa Żarska (monitorujący pozwolenie AEOF wydanego firmie TPV Sp. z o.o.) oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – Pan Bartosz Zbaraszczuk i Zastępca Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego – podinsp. Jacek Kozłowski. Statuetka i certyfikat zostały przekazane na ręce Dyrektora Generalnego fabryki w Gorzowie, Franza Jursy.

TPVD jest trzydziestym drugim przedsiębiorcą w województwie lubuskim, który otrzymał status Upoważnionego Przedsiębiorcy.

W całej Polsce jest zaledwie 940 przedsiębiorców, którzy mogą się poszczycić certyfikatem AEO. Dzięki temu Polska plasuje się na 5 miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych certyfikatów AEO.