KONKURS LADY D

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek został zainicjowany w roku 2002. Polega on na przyznawaniu tytułu honorowego "Lady D." (od angielskiego: Lady Disabled, czyli Dama Niepełnosprawna) niepełnosprawnym kobietom, które są szczególnie aktywne w różnych dziedzinach życia.